Trưởng khoa Răng Hàm Mặt TW chia sẻ “mùi hôi từ miệng phát nguồn từ kí sinh trùng”